Làm cho Marketing có thể quản lý được

Khi nói đến tiếp thị, có vẻ như có nhiều công việc liên quan hơn bao giờ hết. Một phần lớn trong số đó là do nhiều thành phần trực tuyến đang tham gia. Tạo nội dung và chiến dịch mới, triển khai chúng, đảm nhiệm với SEO, PPC, phương tiện truyền thông xã hội. […]

5 “Mẹo” Khởi nghiệp cần tránh

Hãy đối mặt với nó; Bất cứ khi nào mọi người suy nghĩ về việc bắt đầu một doanh nghiệp mới, điều đầu tiên họ làm là chuyển sang Internet để nghiên cứu và tư vấn. Thực hiện tìm kiếm nhanh của Google thường sẽ trả lại hàng ngàn hướng dẫn “làm thế nào” cùng […]

Lần chạy tiếp thị đầu tiên

Vậy là, khởi nghiệp của bạn vẫn còn non trẻ, và bạn muốn đảm bảo rằng nó vẫn tiếp tục tồn tại trong năm đầu tiên quan trọng, để làm điều này, bạn đã quyết định thực hiện một số tiếp thị để đảm bảo sản phẩm của bạn hoặc các dịch vụ bạn cung […]

Bắt đầu kinh doanh trực tuyến

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn để hoạt động trực tuyến hơn là có một cơ sở vật chất. Đường phố đang giảm và mua sắm trực tuyến đang tiếp quản. Vì vậy, cho dù bạn đang xem xét chuyển đổi sang cửa hàng trực tuyến, hoặc bạn đang bắt đầu một […]