Google đang thử nghiệm thay đổi UI cho ứng dụng YouTube hỗ trợ Android

Google đang thử nghiệm thay đổi UI cho ứng dụng YouTube hỗ trợ Android

Google đang thử nghiệm thay đổi UI cho ứng dụng YouTube hỗ trợ Android

Google dường như đang thử nghiệm một số thay đổi được thực hiện trên ứng dụng YouTube hỗ trợ Android. Thay vì cung cấp hình ảnh-trong-một-hình ảnh, giao diện mới bao gồm một thanh “nổi” ở dưới cùng mà đi kèm với các tùy chọn để chơi hoặc tạm dừng. Nó cũng cho phép người dùng đóng ứng dụng mà không cần phải vuốt nó đi. Đây là thay đổi giao diện thứ ba được thử nghiệm trong tháng này cho phiên bản Android; Cả ba sẽ được thêm thông qua cập nhật phía máy chủ.

Bên cạnh thay đổi nói trên, một số khác hiển thị ảnh chụp nhanh từ video mà bạn đang xem dựa trên nơi bạn chạm vào thanh tìm kiếm. Đây là một tính năng đã có trên web và phiên bản iOS của YouTube. Thay đổi khác là bố cục điều hướng dưới cùng mới cung cấp liên kết tới Trang chủ, Xu hướng, Đăng ký và Thư viện. Nút tải video đã được di chuyển ở bên trái của thanh tìm kiếm và phía trên bên trái bây giờ đọc “YouTube” thay vì tên của tab mà bạn đang sử dụng.

Tất cả những thay đổi này đang từ từ biến phiên bản Android thành mô hình iOS của ứng dụng. Cho dù bạn thích iOS hay Android, điều đó không thành vấn đề bởi vì mục tiêu cuối cùng là có một ứng dụng trông và hoạt động giống nhau trên tất cả các hệ điều hành với tất cả các tính năng ở cùng một vị trí. Điều này sẽ làm cho việc sử dụng YouTube dễ dàng hơn bất kể nền tảng nào đang được sử dụng tại một thời điểm cụ thể.

Google đang thử nghiệm thay đổi UI cho ứng dụng YouTube hỗ trợ Android
5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận