Cuộc sống

Năm kiểu bạn bè những người thành công cần có.

Tôi có niềm tin vững chắc vào những người bạn khiến bạn nhìn nhận thế giới một cách khác biệt. Nếu chúng ta đều giống nhau thì thế giới sẽ là một nơi khá nhàm chán. Những người thành công thường có những kiểu bạn bè như thế nào? .          1. Những người bạn nghệ […]