Khởi nghiệp

Khuyến mãi nghĩa là lợi nhuận

Để bất kỳ loại hình kinh doanh nào cũng có thể nổi bật, phải có những khía cạnh và chi tiết nhất định cho phép doanh nghiệp được chú ý và nhận thức một cách tích cực bởi các khách hàng tiềm năng, khách hàng và thậm chí cả những người ủng hộ tài chính. […]

7 ví dụ về khởi nghiệp không thành công

Những nhà thông thái nói rằng một nửa số doanh nghiệp thất bại trong năm đầu tiên và hơn 90% thất bại trong năm năm đầu. Cục Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ đã đưa ra một nghiên cứu vào năm 2016 cho biết 75% sống sót trong năm đầu tiên và một nửa tồn tại […]

Đừng chỉ tạo một ứng dụng điện thoại, hãy giải quyết 1 vấn đề quan trọng

Bạn muốn xây dựng một ứng dụng di động và biến nó thành một doanh nghiệp thành công? Giải quyết một vấn đề. Có rất nhiều vấn đề chung cần được giải quyết. Hiện có hàng trăm nghìn ứng dụng trên App Store và Cửa hàng Google Play. Phải mất một cái gì đó thực […]

Chi phí ẩn khi sở hữu 1 văn phòng

Cho dù bạn đang mua hoặc thuê một văn phòng, bạn cần phải được sửa chữa về tài chính để đối phó với tất cả các chi phí. Dưới đây là một số chi phí ẩn và cách giảm chúng. Sử dụng năng lượng Các chi phí lớn mà doanh nghiệp không có ngân sách […]