Khởi nghiệp

Phải làm gì khi sợ khởi nghiệp?

Bạn có biết rằng chúng ta đượ sinh ra với hai nỗi sợ hãi? Thứ nhất là sự vấp ngã và thứ hai là tiếng ồn. Nhưng bạn có thể gạt bỏ chúng và sống một cuộc sống đầy dũng khí và vượt qua chúng Bạn muốn khởi nghiệp nhưng bạn sợ? 6 mẹo dưới […]