Thế giới

Tìm thấy nấm khổng lồ tại Falkirk

Môt loại nấm khổng lồ được gọi là nấm trứng có chu vi 1.5m và trọng lượng hơn 10kg đã được tìm thấy  bởi một kiểm lâm và các đồng nghiệp của mình. Fiona Wishart, một kiểm lâm của Hội đồng Falkirk đã nó rằng nó có trọng lượng 10.6kg , cô phải nhờ đến […]