Samsung Galaxy S8 với 8 GB Ram?

Samsung Galaxy S8 với 8 GB ram sẽ là biểu tượng sức mạnh mới cho Samsung ? Không nghi ngờ gì nữa về năng lực và sức mạnh công nghệ di động mà Samsung đang nắm giữ vị thế riêng trên thị trường ! Dòng điện thoại thông minh Galaxy S đã trở thành biểu tượng cho sự thành […]